Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP, posiadający stopień (tytuł) instruktorski lub trenerski w dziedzinie żeglarstwa oraz stopień żeglarski. Honorowane stopnie (tytuły) instruktorskie i trenerskie:
-
wszystkie rodzaje tytułów trenerskich w żeglarstwie nadawane przez uprawnione do tego instytucje państwowe lub uczelnie (m.in. trener kl. międzynarodowej w dyscyplinie żeglarstwo, trener I kl. w dyscyplinie żeglarstwo, trener II kl. w dyscyplinie żeglarstwo).
-
tytuł instruktora sportu w dziedzinie żeglarstwo lub żeglarstwo deskowe nadawany przez instytucje państwowe lub uczelnie.
O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia HALS decyduje Zarząd Stowarzyszenia HALS. Decyzja Zarządu nie podlega procesowi odwoławczemu.