Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Potwierdzeniem przynależności do Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglartswa HALS jest posiadanie aktualnej legitymacji członkowskiej.
Każdy z członków Stowarzyszenia HALS ma prawo do noszenia odznaki (np. w klapie marynarki) oraz proporca (na jachcie pod prawym salingiem). Przewidziane są dwie wersje kolorystyczne odznaki i proporca.