Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Aby zostać członkiem (zwyczajnym) Stowarzyszenia HALS należy:
-
spełnić warunki określone w Statucie Stowarzyszenia HALS (zobacz),
-
wypełnić deklarację członkostwa (druk),
-
uzyskać dwie niezależne, pisemne opinie od członków Stowarzyszenia (druk),
-
złożyć zestaw wymaganych dokumentów do biura Stowarzyszenia (uzupełnioną deklarację członkostwa i dwie pisemne opinie kandydata oraz podpisane zdjęcie legitymacyjne),
-
Zarząd podejmuje decyzję i informuje kandydata (pisemnie) o przyjęciu lub nieprzyjęciu  na członka Stowarzyszenia,
-
w przypadku przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia, należy dokonać stosownej wpłaty wpisowego i składki rocznej na dany rok kalendarzowy (zgodnie z treścią listu),
-
nowoprzyjęty członek Stowarzyszenia HALS po otrzymaniu legitymacji (zobacz) może nabyć w biurze Stowarzyszenia stosowną odznakę.
Podstawowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia HALS jest aktywna działalność programowa, stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i terminowe opłacanie składek członkowskich.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------