Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa jest samodzielną jednostką prawną, działającą w oparciu o Statut w zakresie założeń programowych dotyczących rozwoju żeglarstwa w Polsce. Stowarzyszenie działa na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia HALS jest Walne Zgromadzenie. Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, na czele z Prezesem Stowarzyszenia HALS. Funkcję reprezentacyjną sprawuje Prezes Honorowy. Kontrolę działań Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna.

Reprezentacja honorowa

Zbigniew CHODNIKIEWICZ - Prezes Honorowy

Zarząd

Jerzy DUREJKO - Prezes

Ryszard BŁACHA - Wiceprezes

Sławomir KALINOWSKI - Wiceprezes

Jerzy KULASA - Wiceprezes

Przemysław ZYBKO - Wiceprezes

Agata GLAC - Skarbnik

Włodzimierz WYRZYKOWSKI - Sekretarz