Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Kurs organizuje Warszawsko-Mazowiecki OZŻ.
Nr kursu –
Termin kursu  
KWŻ Kursu – Jerzy Durejko
Szkolenie będzie prowadzone w Ośrodku Szkoleniowym MOS-2 w Zegrzu Południowym.
Akwen szkoleniowy – Jezioro Zegrzyńskie.
Czas codziennego szkolenia – 9.00 – 18.00 (1 h przerwy na posiłek).
– część praktyczna i teoretyczna  codziennie w zgłoszonym terminie (niedziela – praca własna)
– część praktyczna będzie prowadzona na jachcie Solina 27.
Uczestnicy kursu otrzymają dodatkowe publikacje szkoleniowe:
– Poradnik Instruktora Żeglarstwa
– Komendy, polecenia, meldunki Żeglarskie
– Manewrowanie jachtem  żaglowym.
Opłata za szkolenie na kursie –
Organizator szkolenia nie zapewnia noclegu ani wyżywienia. Uczestnicy szkolenia dojeżdżają na zajęcia z Warszawy lub samodzielnie zabezpieczają nocleg w okolicach Zegrza.
Egzamin planowany jest na dzień –
Opłata za egzamin – (opłatę za egzamin należy wnieść do dopiero na zakończenie kursu).
W związku z ograniczoną liczbą miejsc na kursie, ażeby być wpisanym na wstępną listę uczestników kursu, należy jak najszybciej zgłosić zamiar uczestnictwa  w kursie na adres mailowy jerzydurejko@wp.pl i wpłacić zaliczkę w wysokości – na konto WOZŻ.. To spowoduje wpisanie na listę wstępną uczestników kursu.
Pozostałą kwotę w wysokości należy wpłacić najpóźniej na tydzień przed  rozpoczęciem kursu.
W Systemie szkolenia kadr instruktorskich PZŻ (www.pya.org.pl),  opisane są wymagane warunki uczestnictwa w kursie.