Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Kurs organizowany jest przez SITZ HALS i YKP Kalisz.

   Termin szkolenia WIOSNA – 12-16.04 i 19-22.04.2023 – ZAKOŃCZONY

Miejsce szkolenia – Port YKP Kalisz , Szale, Zalew Pokrzywnicy
KWŻ – Jerzy Durejko

Kontakt – Jerzy Durejko
tel. 603 942 642

YKP Kalisz

Warunki uzyskania stopnia Instruktora Motorowodnego HALS :
a) ukończenie 18 roku życia,
b) posiadanie średniego wykształcenia,
c) posiadanie patentu sternika motorowodnego lub wyższego,
d) posiadanie umiejętności pływania,
e) posiadanie stażu w rejsach śródlądowych lub morskich w wymiarze 100 godzin samodzielnego prowadzenia rejsu jachtem motorowodnym lub żaglowym;
f) ukończenie z oceną pozytywną szkolenia na dany stopień instruktorski i zdanie egzaminu na dany stopień instruktorski.

Instruktor Motorowodny HALS posiada uprawnienia do:
a) organizowania i prowadzenia szkolenia motorowodnego w zakresie do posiadanego patentu włącznie,
b) pełnienia funkcji przewodniczącego, członka komisji egzaminacyjnej lub sekretarza na egzaminach na państwowe patenty motorowodne w zakresie do posiadanego patentu włącznie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych przepisami państwowymi,
c) prowadzenia szkolenia na kursach Instruktorskich motorowodnych,
d) pełnienia funkcji Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie na stopień Instruktora Sportu Motorowodnego HALS.
Uprawnienia są ważne 5 lat od momentu uzyskania. Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat uzyskuje się poprzez uczestnictwo w unifikacji instruktorskiej HALS.