Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Kurs organizowany jest przez SITZ HALS i YKP Kalisz.

   Termin szkolenia WIOSNA – 12-16.04 i 19-22.04.2023 – ZAKOŃCZONY

Miejsce szkolenia – Port YKP Kalisz , Szale, Zalew Pokrzywnicy
KWŻ – Jerzy Durejko

Kontakt – Jerzy Durejko
tel. 603 942 642

YKP Kalisz

Instruktor żeglarstwa HALS

 1. Warunki uzyskania stopnia instruktorskiego Instruktor Żeglarstwa HALS:
  • ukończenie 18 roku życia,
  • posiadanie średniego wykształcenia,
  • posiadanie patentu żeglarza jachtowego lub wyższego,
  • posiadanie umiejętności pływania,
  • posiadanie patentu sternika motorowodnego lub wyższego,
  • posiadanie stażu w rejsach śródlądowych w wymiarze 100 godzin samodzielnego prowadzenia rejsu jachtem żaglowym; staż liczony jest od momentu uzyskania patentu żeglarza jachtowego,
  • ukończenie z oceną pozytywną szkolenia na dany stopień instruktorski i zdanie egzaminu na dany stopień instruktorski.
 2. Instruktor Żeglarstwa HALS posiada uprawnienia do:
  • samodzielnego szkolenia żeglarskiego w oparciu o systemy szkoleniowe HALS w zakresie do posiadanego patentu włącznie,
  • pełnienia funkcji członka komisji egzaminacyjnej lub sekretarza na egzaminach na państwowe patenty żeglarskie w zakresie do posiadanego patentu włącznie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych przepisami państwowymi,
  • pełnienia funkcji członka komisji egzaminacyjnej lub sekretarza na egzaminach na certyfikaty żeglarskie HALS w zakresie do posiadanego patentu włącznie,
  • prowadzenia jako instruktor szkolenia żeglarskiego pod nadzorem KWŻ–ta w grupowej formie szkolenia żeglarskiego w zakresie programowym do posiadanego patentu włącznie.
  • Uprawnienia są ważne 5 lat od momentu uzyskania. Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat uzyskuje się poprzez uczestnictwo w unifikacji instruktorskiej HALS.