Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Kurs organizuje Warszawsko-Mazowiecki OZŻ.
Nr kursu 06/IŻ/2022.
Termin kursu  03.10  – 14.10.2022 r.
KWŻ Kursu – Jerzy Durejko
Szkolenie będzie prowadzone w Ośrodku Szkoleniowym MOS-2 w Zegrzu Południowym.
Akwen szkoleniowy – Jezioro Zegrzyńskie.
Czas codziennego szkolenia – 9.00 – 18.00 (1 h przerwy na posiłek).
– część praktyczna i teoretyczna  codziennie w zgłoszonym terminie (niedziela – praca własna)
– część praktyczna będzie prowadzona na jachcie Solina 27.
Uczestnicy kursu otrzymają dodatkowe publikacje szkoleniowe:
– Poradnik Instruktora Żeglarstwa
– Komendy, polecenia, meldunki Żeglarskie
– Manewrowanie jachtem żaglowym.
Opłata za szkolenie na kursie – 1950 zł.
Organizator szkolenia nie zapewnia noclegu ani wyżywienia. Uczestnicy szkolenia dojeżdżają na zajęcia z Warszawy lub samodzielnie zabezpieczają nocleg w okolicach Zegrza.
Egzamin planowany jest na dzień 14.10.2022 r. (piątek)
Opłata za egzamin – 430 zł. (opłatę za egzamin należy wnieść dopiero na zakończenie kursu).
W związku z ograniczoną liczbą miejsc na kursie, ażeby być wpisanym na wstępną listę uczestników kursu, należy jak najszybciej zgłosić zamiar uczestnictwa  w kursie na adres mailowy jerzydurejko@wp.pl i wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł na konto WOZŻ.. To spowoduje wpisanie na listę wstępną uczestników kursu.
Pozostałą kwotę w wysokości 1650 zł należy wpłacić najpóźniej na tydzień przed  rozpoczęciem kursu.
W Systemie szkolenia kadr instruktorskich PZŻ (www.pya.org.pl),  opisane są wymagane warunki uczestnictwa w kursie.