Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia HALS (zobacz) przewidziane są trzy rodzaje członkostwa:
Członkiem (zwyczajnym) Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS może zostać każdy obywatel RP, który posiada stopień instruktorski lub trenerski w dziedzinie żeglarstwa oraz stopień żeglarski. Wykaz branych pod uwagę stopni i tytułów uchwaliło Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia HALS (dn. 17 października 2009 roku).
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia HALS może zostać osoba prawna oraz każdy obywatel RP i Unii Europejskiej.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna na zaproszenie władz Stowarzyszenia HALS, w dowód uznania, zasług, sympatii i chęci współpracy.