Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
OPŁATY CZŁONKOWSKIE
Opłata wpisowa do Stowarzyszenia
50 PLN
Składka członkowska ( roczna)
50 PLN
Znaczek SITŻ HALS
20 PLN
OPŁATY ZA CERTYFIKATY
Certyfikat Młodego Żeglarza
30 PLN
Certyfikat Załoganta
30 PLN
Certyfikat Żeglarza
40 PLN
OPŁATY ZA LICENCJE SZKOLENIOWE (ROCZNE)
Złota Licencja Szkoleniowa
150 PLN
Srebrna licencja szkoleniowa
100 PLN
Biała Licencja szkoleniowa
50 PLN
Błękitna licencja szkoleniowa
50 PLN
OPŁATY EGZAMINACYJNE INSTRUKTORSKIE 
Instruktor Żeglarstwa HALS
250 PLN
Instruktor Windsurfingu HALS
250 PLN
Instruktor Motorowodny HALS
250 PLN
Instruktor Narciarski HALS
250 PLN

Dla członków Stowarzyszenia HALS (z opłaconymi składkami) opłata za powyższe egzaminy instruktorskie 150 PLN.

Egzamin kwalifikacyjny Instruktora Wykładowcy HALS

Opłata egzaminacyjna
400 PLN

Opłata za legitymację instruktorską

Dowolna legitymacja
50 PLN
Duplikat
50 PLN