Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
OPŁATY CZŁONKOWSKIE
Opłata wpisowa do Stowarzyszenia
50 PLN
Składka członkowska ( roczna)
50 PLN
Znaczek SITŻ HALS
20 PLN
OPŁATY ZA CERTYFIKATY
Certyfikat Młodego Żeglarza
20 PLN
Certyfikat Załoganta
20 PLN
Certyfikat Żeglarza
30 PLN
OPŁATY ZA LICENCJE SZKOLENIOWE (ROCZNE)
Złota Licencja Szkoleniowa
150 PLN
Srebrna licencja szkoleniowa
100 PLN
Biała Licencja szkoleniowa
50 PLN
Błękitna licencja szkoleniowa
50 PLN
OPŁATY EGZAMINACYJNE INSTRUKTORSKIE 
Instruktor Sportu Żeglarstwo HALS
200 PLN
Starszy Instruktor Sportu Żeglarstwo HALS
300 PLN
Instruktor Sportu Windsurfingu HALS
200 PLN
Starszy Instruktor Sportu Windsurfingu HALS
300 PLN
Instruktor Sportu Motorowodnego HALS
200 PLN

Egzamin kwalifikacyjny Instruktora Wykładowcy HALS

Opłata egzaminacyjna
400 PLN

Opłata za legitymację instruktorską

Dowolna legitymacja
50 PLN
Duplikat
50 PLN

Członkowie Stowarzyszenia HALS, posiadający opłacone składki członkowskie,  uprawnieni są do zniżki 50 % opłaty egzaminacyjnej.