Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Kierownik Szkoły
Jerzy Durejko
Zastępca Kierownika Szkoły
Przemysław Zybko
Sekretarz
Andrzej Śliwiński
Agata Glac