Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Szkolenie prowadzone jest według programu oraz norm opisanych w Systemie Szkolenia Instruktorów HALS.

System spełnia wymagania dotyczące instruktorów sportu określone w Art. 41 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami.  Stopnie Instruktorskie SITZ HALS są uznawane przez MSiT.

Szkolenie na stopień Instruktora Motorowodnego HALS prowadzone jest w dwu wariantach programowych:

I. Szkolenie dla osób nieposiadających stopnia instruktora żeglarstwa;

II. Szkolenie dla osób posiadających dowolny stopień instruktora żeglarstwa.

Szkolenie dla osób nieposiadających stopnia instruktora żeglarstwa

 

  • Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Obejmuje cały zakres programowy opisany w Systemie szkolenia instruktorów HALS

  • Czas szkolenia

W zależności od liczby uczestników szkolenia oraz warunków pogodowych, czas szkolenia wynosi od 7  dni szkoleniowych.

  • Forma prowadzenie szkolenia

szkolenie stacjonarne (codzienne);
szkolenie w dwóch bliskich sobie okresach szkoleniowych.

  • Egzamin

   Egzamin  teoretyczny i praktyczny po zakończeniu szkolenia.

Szkolenie dla osób posiadających inny podstawowy stopień instruktora żeglarstwa

 

  • Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Obejmuje tylko częściowy zakres programowy niezbędny do poszerzenia wymaganej w Systemie Szkolenia Instruktorów HALS wiedzy Instruktorskiej i motorowodnej oraz unifikacji technik manewrowania jachtem motorowym i metodyki szkoleniabmotorowodnego.

  • Czas szkolenia

W zależności od liczby uczestników szkolenia oraz warunków pogodowych, czas szkolenia wynosi od 2 do 3 dni szkoleniowych.

  • Forma prowadzenie szkolenia

Szkolenie codzienne lub weekendowe

  • Egzamin

Egzamin  teoretyczny i praktyczny po zakończeniu szkolenia.

Co nas wyróżnia w stosunku do innych szkoleń instruktorskich?

Bardzo wysokiej jakości program i metodyka prowadzenia szkolenia!

System Szkolenia Instruktorów HALS oraz metodyka prowadzenia szkolenia została opracowana przez jednych z najlepszych i najbardziej doświadczonych szkoleniowców zajmujących się szkoleniem instruktorskim. Umożliwia to bardzo wysoką jakość i efektywność  prowadzenia szkolenia.

Mniejsza liczba uczestników szkolenia na jachcie!

Podczas szkolenia praktycznego na jachcie jest tylko 2 uczestników szkolenia. Dzięki temu każdy uczestnik szkolenia ma więcej czasu  na  przećwiczenie zadań metodycznych i  dobrego opanowania umiejętności instruktorskich.

 

Większa ilość typów jachtów!

Kurs prowadzony jest na dwóch typu jachtów motorowych:

o małym, otwarto pokładowym o długości ok. 4 m;
o dużym, kabinowym o długości ok. 7 m.

Poszerza to bardzo umiejętności instruktorskie oraz wiedzę na temat jachtów motorowych.

Najlepszy port szkoleniowy!

Szkolenie praktyczne prowadzone jest dwu w najlepszych nad Jeziorze Zegrzyńskim Ośrodkach Szkoleniowym:
  • Ośrodek Szkoleniowy Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu
  • Ośrodek szkoleniowy MOS-2 w Zegrzu Południowym

Wysoko wykwalifikowana kadra!

 

 

Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra szkoleniowa!

Całość szkolenia instruktorskiego prowadzi Instruktor Wykładowca Żeglarstwa HALS, Instruktor Wykładowca PZŻ, Kapitan Jachtowy Jerzy Durejko.

 

Własne publikacje dydaktyczne!

Uczestnicy szkolenia korzystają z opracowanych w SITZ HALS publikacji dydaktycznych dotyczących żeglarstwa, które powstały na bazie wieloletniego doświadczenia szkoleniowego. Ich autorem lub współautorem jest Jerzy Durejko, współzałożyciel i Prezes SITŻ HALS.

 

Wszystkie wymienione powyżej czynniki stanowią o najwyższej jakości organizowania i prowadzenia przez SITZ HALS szkolenia instruktorskiego.

TERMINY KURSÓW 

Kurs organizowany jest przez SITZ HALS.

   I termin szkolenia WIOSNA – 22.05-26.05 i 29.05-04.06.2023

   II termin szkolenia JESIEŃ – 18.09-29.09.2023

Miejsce szkolenia – MOS-2 Zegrze Płd., Jezioro Zegrzyńskie
KWŻ – Jerzy Durejko

Kontakt – Jerzy Durejko
tel. 603 942 642

Biuro SITZ HALS