Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Kurs organizuje Rzeszowski Podkarpacki ZŻ we współpracy z SITŻ HALS.
Nr kursu czerwcowego –
Nr kursu sierpniowego –

   I termin szkolenia12.06 – 22.06.2023

   II termin szkolenia – 21.08 – 31.08.2023

KWŻ Kursu – Agata Glac
Instruktor –  Jerzy Durejko

Szkolenie będzie prowadzone w bazie RPZŻ na Wyspie Energetyk, Polańczyk. 
Akwen szkoleniowy – Jezioro Solińskie.