Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Kierownik zespołu
Przemysław Zybko IWS
Zdzisław Czajko IS