Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS jest samodzielną jednostką prawną, działającą w oparciu o Statut w zakresie założeń programowych dotyczących rozwoju żeglarstwa w Polsce.
Stowarzyszenie działa na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia HALS jest Walne Zgromadzenie.
Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, na czele z Prezesem Stowarzyszenia HALS.
Funkcję reprezentacyjną sprawuje Prezes Honorowy.
Kontrolę działań Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna.