Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Kierownik Zespołu
Jerzy Durejko IW HALS, IW PZŻ
Agata Glac IW HALS, IW PZŻ Rzeszów
Aleksandra Andrzejewska IŻ HALS, IŻ PZŻ
Mateusz Andrzejewski IŻ HALS, IŻ PZŻ
Katarzyna Cieślińska IŻ HALS, IŻ PZŻ
Andrzej Śliwiński IŻ HALS, IŻ PZŻ