Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Szkolenie na patent sternika motorowodnego prowadzone jest w  trzech  wariantach programowych:
 • Szkolenie dla osób nieposiadających patentu żeglarskiego;
 • Szkolenie dla osób będących na kursie na patent żeglarza jachtowego;
 • Szkolenie dla osób posiadających patent żeglarza jachtowego;

1. Szkolenie dla osób nieposiadających patentu żeglarskiego

 • Szkolenie teoretyczne

Obejmuje następujące przedmioty:
– wiadomości o jachtach motorowych
– teoria motorowodna
– zasady manewrowania jachtem motorowym
– przepisy śródlądowe
– locja śródlądowa
– podstawy meteorologii
– ratownictwo śródlądowe
– niezbędna informacja o żeglowaniu na wodach morskich

 • Szkolenie praktyczne

Obejmuje następujący zakres umiejętności:
– czynności obsługi jachtu motorowego
– podstawowe węzły żeglarskie
– podstawowe manewry jachtem motorowym.

 • Czas szkolenia

– czas szkolenia teoretycznego to ok. 18- 20 godzin dydaktycznych wykładów
– czas szkolenia praktycznego (dla dwóch uczestników szkolenia na jachcie) to ok. 30 godzin dydaktycznych.

 • Forma prowadzenie szkolenia

– szkolenie stacjonarne (codzienne)  – teoria + praktyka – 5 do 6 dni szkolenia;
Egzamin – 6 lub 7 dzień szkolenia;

– szkolenie weekendowe – 3 weekendy + wykłady w inne dni tygodnia;
Egzamin –  6 lub 7 dzień szkolenia;

2. Szkolenie podczas kursu na patent żeglarza jachtowego

 • Szkolenie teoretyczne

Obejmuje następujące przedmioty:
– wiadomości o jachtach motorowych
– teoria motorowodna
– zasady manewrowania jachtem motorowym
– przepisy motorowodne

 • Szkolenie praktyczne

Obejmuje następujący zakres umiejętności:
– czynności obsługi jachtu motorowego
– podstawowe manewry jachtem motorowym.

 • Czas szkolenia

– czas szkolenia teoretycznego to ok. 5-6 godzin dydaktycznych wykładów
– czas szkolenia praktycznego (dla dwóch uczestników szkolenia na jachcie) to ok. 5-7  godzin dydaktycznych.

 • Forma prowadzenie szkolenia

– szkolenie pod koniec szkolenia na patent żeglarza jachtowego

3. Szkolenie dla osób posiadających patent żeglarza jachtowego

 • Szkolenie teoretyczne

Obejmuje następujące przedmioty:
– wiadomości o jachtach motorowych
– teoria motorowodna
– zasady manewrowania jachtem motorowym
– przepisy motorowodne

 • Szkolenie praktyczne

Obejmuje następujący zakres umiejętności:
– czynności obsługi jachtu motorowego
– podstawowe manewry jachtem motorowym.

 • Czas szkolenia

– czas szkolenia teoretycznego to ok. 5-6 godzin dydaktycznych wykładów
– czas szkolenia praktycznego (dla dwóch uczestników szkolenia na jachcie) to ok. 5-7  godzin dydaktycznych.

 • Forma prowadzenie szkolenia

  1. szkolenie weekendowe
  – 2 dni praktyki i wykładów w weekend;
  – egzamin –  3 dzień szkolenia;
  – w sumie potrzebne są 2 weekendy (3 dni), aby uzyskać patent SM;2. szkolenie w weekend lub poza weekendem
  – 1 dzień praktyki oraz od 1 do 2 dni wykładów;
  – egzamin –  3-4 dzień szkolenia;
  -w sumie potrzebne są 3-4 dni w tygodniu lub w weekend, aby uzyskać patent SM.

Co wyróżnia nasze szkolenia?

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej!