Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Kurs organizuje Warszawsko-Mazowiecki OZŻ we współpracy z SITŻ HALS.
Nr kursu –

Termin kursu  –  01.10 – 11.10.2024

KWŻ Kursu – Jerzy Durejko
Szkolenie będzie prowadzone w Ośrodku Szkoleniowym MOS-2 w Zegrzu Południowym.
Akwen szkoleniowy – Jezioro Zegrzyńskie.
Czas codziennego szkolenia – 9.00 – 18.00 (1 h przerwy na posiłek).
– część praktyczna i teoretyczna  codziennie w zgłoszonym terminie (niedziela – praca własna)
– część praktyczna będzie prowadzona na jachcie Solina 27.

 

Uczestnicy kursu otrzymają dodatkowe publikacje szkoleniowe:

– Poradnik Instruktora Żeglarstwa;

– Komendy, polecenia, meldunki żeglarskie;

– Manewrowanie jachtem żaglowym.

Opłata za szkolenie na kursie – 2400 PLN

Organizator szkolenia nie zapewnia noclegu ani wyżywienia. Uczestnicy szkolenia dojeżdżają na zajęcia z Warszawy lub samodzielnie zabezpieczają nocleg w okolicach Zegrza.
Egzamin planowany jest na dzień
Opłata za egzamin – 505 zł. (opłatę za egzamin należy wnieść dopiero na zakończenie kursu).

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc na kursie, ażeby być wpisanym na wstępną listę uczestników kursu, należy jak najszybciej zgłosić zamiar uczestnictwa  w kursie na adres mailowy jerzydurejko@wp.pl i wpłacić zaliczkę w wysokości 600 PLN na konto WOZŻ. To spowoduje wpisanie na listę wstępną uczestników kursu.
Pozostałą kwotę w wysokości 1800 PLN  należy wpłacić najpóźniej na tydzień przed  rozpoczęciem kursu.
W Systemie szkolenia kadr instruktorskich PZŻ (www.pya.org.pl),  opisane są wymagane warunki uczestnictwa w kursie.