Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Kurs organizowany jest przez SITŻ HALS.

   I termin szkolenia12.06 – 22.06.2023

   II termin szkolenia – 21.08 – 31.08.2023

KWŻ Kursu – Agata Glac
Instruktor –  Jerzy Durejko

Szkolenie będzie prowadzone w bazie RPZŻ na Wyspie Energetyk, Polańczyk. 
Akwen szkoleniowy – Jezioro Solińskie.

Instruktor żeglarstwa HALS

 1. Warunki uzyskania stopnia instruktorskiego Instruktor Żeglarstwa HALS:
  • ukończenie 18 roku życia,
  • posiadanie średniego wykształcenia,
  • posiadanie patentu żeglarza jachtowego lub wyższego,
  • posiadanie umiejętności pływania,
  • posiadanie patentu sternika motorowodnego lub wyższego,
  • posiadanie stażu w rejsach śródlądowych w wymiarze 100 godzin samodzielnego prowadzenia rejsu jachtem żaglowym; staż liczony jest od momentu uzyskania patentu żeglarza jachtowego,
  • ukończenie z oceną pozytywną szkolenia na dany stopień instruktorski i zdanie egzaminu na dany stopień instruktorski.