Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

AKADEMIA ŻEGLARSKA HALS

Akademia żeglarska HALS działa w strukturach organizacyjnych SITZ HALS.
Jest to zespół instruktorów promujący i nauczający bezpieczne żeglowanie poprzez bardzo wysoką jakość prowadzenia szkolenia.

Wymagania uczestnictwa w Akademii:
– członkostwo w SITZ HALS
– posiadanie odpowiedniego stopnia instruktorskiego
– posiadanie odpowiedniego stopnia żeglarskiego lub motorowodnego
– prowadzenie aktywnej działalności szkoleniowej.

Członków Akademii powołuje Zarząd SITZ HALS.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA AKADEMII

Zespół kierowniczy Akademii koordynacja działania szkoleniowego członków Akademii;

Zespół szkolenia na państwowe patenty żeglarskie i motorowodne;
Wymagania członkostwa:
– posiadanie stopnia instruktorskiego min. : IŻ PZŻ lub SIŻ HALS, IMot HALS;
– posiadanie patentu żeglarskiego min JSM lub MSM;
– prowadzenie aktywnej działalności szkoleniowej ( min dwa kursy w danym roku);

Zespół egzaminatorów na państwowe patenty żeglarskie i motorowodne
– uprawnienia nadane przez MSiT;

Zespół szkolenia windsurfingowego
– posiadanie stopnia instruktorskiego min IWnd, IWind HALS;
– prowadzenie aktywnej działalności szkoleniowej w tym zakresie;

Zespół szkolenia regatowego
– stopień trenerski w żeglarstwie;

Zespół szkolenia instruktorskiego
– stopień instruktorski IW PZŻ, IWZ HALS, IWMot HALS;