Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Młody Żeglarz

W ramach Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS zostały opracowane następujące segmenty szkolenia żeglarskiego:

  1. Żeglarski start HALS
   • pierwszy żeglarski krok dla dzieci i młodzieży, program szkoleniowo-wychowawczy umożliwiający uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego przebywania nad wodą i wprowadzenia do żeglarstwa,
  2. Wstępne szkolenie żeglarskie HALS,
   • program szkolenia na wykwalifikowanego członka załogi jachtu żaglowego na wodach śródlądowych,
   • program szkolenia na wykwalifikowanego członka załogi jachtu żaglowego na wodach morskich.
  3. Podstawowe szkolenie żeglarskie HALS,
   • program szkolenia na prowadzącego jacht żaglowy o długości kadłuba do 7,5m po wodach śródlądowych,
   • program szkolenia na prowadzącego jacht żaglowy o długości kadłuba do 7,5m po wodach morskich.
  4. Zaawansowane szkolenie żeglarskie HALS na państwowe patenty żeglarskie, szkolenie według Systemu szkolenia HALS na państwowe patenty żeglarskie.
Odbycie szkolenia wstępnego lub podstawowego przeprowadzanego według programów Systemu HALS potwierdzane jest wydaniem dokumentu (certyfikatu) poświadczającego nabycie odpowiedniego zakresu umiejętności i wiedzy żeglarskiej:
 • szkolenie żeglarskie na wodach śródlądowych dla dzieci i młodzieży:

  – Młody ŻEGLARZ – certyfikat wprowadzenia do żeglarstwa

   

 

Zgłoszenie

Jeżeli jesteś zainteresowany certyfikatem Młodego Żeglarza – zapraszamy do kontaktu.