Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Egzaminy na patenty żeglarskie i motorowodne

Egzamin na patent Sternika Motorowodnego – RZESZÓW – 09.09.2022
250 PLN
Egzamin na patent Żeglarza Jachtowego – WARSZAWA – 09.10.2022
250 PLN
Egzamin na patent Sternika Motorowodnego – WARSZAWA – 09.10.2022
250 PLN