Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Egzaminy na patenty żeglarskie i motorowodne

Egzamin na patent Żeglarza Jachtowego – WARSZAWA – 07.05.2023
250 PLN
Egzamin na patent Sternika Motorowodnego – WARSZAWA – 07.05.2023
250 PLN