Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
ŻEGLARSTWO ŚRÓDLĄDOWE. MANEWROWANIE JACHTEM ŻAGLOWYM
Książka przeznaczona jest nie tylko dla początkujących żeglarzy, ale także dla tych, którzy już potrafią żeglować. Może być zarówno podręcznikiem podczas szkolenia żeglarskiego jak i poradnikiem dla już posiadających uprawnienia żeglarskie. Podpowiada jak bezpiecznie i skutecznie żeglować śródlądowym rekreacyjnym jachtem żaglowym typu slup bermudzki.
Jerzy Durejko
PORADNIK INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA
Poradnik instruktora żeglarstwa ma spełniać rolę pomocniczą dla organizatora oraz dla realizatora szkolenia żeglarskiego. W części pierwszej omawiane są najistotniejsze elementy teoretyczne dotyczące procesu szkolenia. W części drugiej omawiany jest, z przykładami, proces organizacji i realizacji szkolenia żeglarskiego. Część trzecia to prezentacja systemów szkolenia żeglarskiego i instruktorskiego Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS.
Jerzy Durejko, Agata Glac
KOMENDY, POLECENIA, MELDUNKI ŻEGLARSKIE
W ostatnich kilkunastu latach jesteśmy świadkami dużych zmian w formach żeglowania, konstrukcji jachtów i ich wyposażenia, sposobów manewrowania oraz przepisów żeglarskich. Wykorzystywany przez dziesiątki lat system komend, poleceń, meldunków żeglarskich wymaga przez to pewnych uzupełnień i korekt. Niniejsze opracowanie zawiera, uzupełniony o nowe komendy, zbiór poleceń, komend i meldunków żeglarskich wraz z opisem sposobu wykonania czynności przez nich określonych.
Jerzy Durejko