Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Szkolenie prowadzone jest według programu oraz norm opisanych w Systemie Szkolenia Instruktorów HALS

System spełnia wymagania dotyczące instruktorów sportu określone w Art. 41 Ustawy o sporcie z dnia  25 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami. Stopnie Instruktorskie SITZ HALS są uznawane przez MSiT.

Szkolenie na stopień Instruktora Żeglarstwa HALS prowadzone jest w dwóch wariantach programowych:

 • Szkolenie dla osób nieposiadających stopnia instruktora żeglarstwa
 • Szkolenie dla osób posiadających inny podstawowy stopień instruktora żeglarstwa

Szkolenie dla osób nieposiadających stopnia instruktora żeglarstwa

 

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Obejmuje cały zakres programowy opisany w Systemie szkolenia instruktorów HALS

 • Czas szkolenia

W zależności od liczby uczestników szkolenia oraz warunków pogodowych, czas szkolenia wynosi od 7 do 9 dni szkoleniowych.

 • Forma prowadzenie szkolenia

szkolenie stacjonarne (codzienne);
szkolenie w dwóch bliskich sobie okresach szkoleniowych.

 • Egzamin

   Egzamin  teoretyczny i praktyczny po zakończeniu szkolenia.

Szkolenie dla osób posiadających inny podstawowy stopień instruktora żeglarstwa

 

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Obejmuje tylko częściowy zakres programowy niezbędny do poszerzenia wymaganej w Systemie Szkolenia Instruktorów HALS wiedzy Instruktorskiej i żeglarskiej oraz unifikacji technik manewrowania jachtem żaglowym i metodyki szkolenia żeglarskiego.

 • Czas szkolenia

W zależności od liczby uczestników szkolenia oraz warunków pogodowych, czas szkolenia wynosi od 3 do 4 dni szkoleniowych.

 • Forma prowadzenie szkolenia

Szkolenie codzienne lub weekendowe

 • Egzamin

Egzamin  teoretyczny i praktyczny po zakończeniu szkolenia.

Co nas wyróżnia w stosunku do innych szkoleń instruktorskich?

Bardzo wysokiej jakości program i metodyka prowadzenia szkolenia!

System Szkolenia Instruktorów HALS oraz metodyka prowadzenia szkolenia została opracowana przez jednych z najlepszych i najbardziej doświadczonych szkoleniowców zajmujących się szkoleniem instruktorskim. Umożliwia to bardzo wysoką jakość i efektywność  prowadzenia szkolenia.

Mniejsza liczba uczestników szkolenia na jachcie!

Podczas szkolenia praktycznego na jachcie jest tylko 3-5 uczestników szkolenia. Dzięki temu każdy uczestnik szkolenia ma więcej czasu  na  przećwiczenie zadań metodycznych i  dobrego opanowania umiejętności instruktorskich.

 

Większa ilość typów jachtów!

Kurs prowadzony jest na różnego typu jachtach szkoleniowych, co bardzo poszerza umiejętności instruktorskie oraz wiedzę na temat jachtów. Kluczowym jachtem szkoleniowymi jest jeden z najlepszych rekreacyjnych jachtów śródlądowych Solina 27.  Dodatkowo zajęcia są prowadzone na jachcie Tango 730 oraz Omega.

Najlepszy port szkoleniowy!

Szkolenie praktyczne prowadzone jest dwu w najlepszych nad Jeziorze Zegrzyńskim Ośrodkach Szkoleniowym:
 • Ośrodek Szkoleniowy Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu
 • Ośrodek szkoleniowy MOS-2 w Zegrzu Południowym

 

Wysoko wykwalifikowana kadra!

 

Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra szkoleniowa!

Całość szkolenia instruktorskiego prowadzi Instruktor Wykładowca Żeglarstwa HALS, Instruktor Wykładowca PZŻ, Kapitan Jachtowy Jerzy Durejko.

 

Własne publikacje dydaktyczne!

Uczestnicy szkolenia korzystają z opracowanych w SITZ HALS publikacji dydaktycznych dotyczących żeglarstwa, które powstały na bazie wieloletniego doświadczenia szkoleniowego. Ich autorem lub współautorem jest Jerzy Durejko, współzałożyciel i Prezes SITŻ HALS.

 

Wszystkie wymienione powyżej czynniki stanowią o najwyższej jakości organizowania i prowadzenia przez SITZ HALS szkolenia instruktorskiego.

TERMINY KURSÓW 

Kurs organizowany jest przez SITZ HALS.

   I termin szkolenia WIOSNA – 24-27.04.2023 r. –  Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Kurs tylko dla osób posiadających stopień instruktora żeglarstwa (MIŻ PZŻ, NŻ PZŻ).

EGZAMIN – 28.04.2023
– ZAKOŃCZONY

Opłata za kurs – 490 zł
Opłata za egzamin – 250 zł

Szkolenie będzie prowadzone w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Zegrzu Południowym, ul. Warszawska 21.
Akwen szkoleniowy – Jezioro Zegrzyńskie

KWŻ – Jerzy Durejko

tel. 603 942 642

   II termin szkolenia WIOSNA 22-26.05 i 29.05-04.06.2023 (od 22.05 do 04.06 bez weekendu 27-28.05)

Kurs dla osób nieposiadających stopnia instruktora żeglarstwa.

EGZAMIN – 28.05.2023 – ZAKOŃCZONY

Opłata za kurs –  1990 zł
Opłata za egzamin – 250 zł

Szkolenie będzie prowadzone w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Zegrzu Południowym, ul. Warszawska 21.
Akwen szkoleniowy – Jezioro Zegrzyńskie

KWŻ – Jerzy Durejko

tel. 603 942 642

III termin szkolenia JESIEŃ 18-22.09 i 25-29.09.2023 (od 18.09 do 29.09 bez weekendu 23-24.09)

Kurs dla osób nieposiadających stopnia instruktora żeglarstwa.

EGZAMIN – 29.09.2023

Opłata za kurs – 1990 zł
Opłata za egzamin – 250 zł

Szkolenie będzie prowadzone w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Zegrzu Południowym, ul. Warszawska 21.
Akwen szkoleniowy – Jezioro Zegrzyńskie

KWŻ – Jerzy Durejko
tel. 603 942 642