Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Kierownik Akademii
Jerzy Durejko
Zastępca Kierownika Akademii
Agata Glac
Sekretarz
Katarzyna Cieślińska
Przemysław Zybko