Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Jerzy Durejko IWN HALS, IN PZN
Agata Glac IWN HALS, IN
Sławomir Neuhorn IWN HALS IN PZN
Przemysław Zybko IWS