Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Kurs organizuje Warszawsko-Mazowiecki OZŻ we współpracy z SITŻ HALS.
Nr kursu wiosennego – /NŻ/2024
Nr kursu jesiennego – /NŻ/2024
   I termin szkolenia WIOSNA20.05 – 31.05.2024
   II termin szkolenia JESIEŃ – 16.09 – 27.09.2024
KWŻ Kursu – Jerzy Durejko
Szkolenie będzie prowadzone w Ośrodku Szkoleniowym MOS-2 w Zegrzu Południowym.
Akwen szkoleniowy – Jezioro Zegrzyńskie.

Czas codziennego szkolenia – 9.00 – 18.00 (1 h przerwy na posiłek):
– część praktyczna i teoretyczna  codziennie w zgłoszonym terminie (niedziela – praca własna);
– część praktyczna będzie prowadzona na jachcie Solina 27.

 

Opłata za szkolenie na kursie – 2.200 PLN
Uczestnicy kursu otrzymają dodatkowe publikacje szkoleniowe:
– Poradnik Instruktora Żeglarstwa;
– Komendy, polecenia, meldunki Żeglarskie;
– Manewrowanie jachtem  żaglowym.
Organizator szkolenia nie zapewnia noclegu ani wyżywienia. Uczestnicy szkolenia dojeżdżają na zajęcia z Warszawy lub samodzielnie zabezpieczają nocleg w okolicach Zegrza.
Opłata za egzamin 375 PLN (opłatę za egzamin należy wnieść do dopiero na zakończenie kursu).

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc na kursie, ażeby być wpisanym na wstępną listę uczestników kursu, należy jak najszybciej zgłosić zamiar uczestnictwa  w kursie na adres mailowy jerzydurejko@wp.pl  lub telefonicznie (Jerzy Durejko tel. 603 942 642) i wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN na konto WOZŻ.  To spowoduje wpisanie na listę wstępną uczestników kursu.
Pozostałą kwotę w wysokości 1700 PLN należy wpłacić najpóźniej na tydzień przed  rozpoczęciem kursu.
W Systemie szkolenia kadr instruktorskich PZŻ (www.pya.org.pl),  opisane są wymagane warunki uczestnictwa w kursie.