Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KR
Sławomir NEUHORN
Członek KR
Mirosław OLCZAK
Członek KR
Zbigniew SOKÓŁ