Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

SZKOŁA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO

Szkoła narciarstwa zjazdowego działa w strukturach organizacyjnych SITZ HALS.
Jest to zespół instruktorów promujący i nauczający bezpieczną jazdę na nartach lub snowboardzie poprzez bardzo wysoką jakość prowadzenia szkolenia.

Wymagania uczestnictwa w szkole:
– członkostwo w SITZ HALS
– posiadanie odpowiedniego stopnia instruktorskiego
– aktywne prowadzenie szkolenia.

Członków Szkoły powołuje Zarząd SITZ HALS.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY:

Zespół kierowniczy Szkoły koordynacja działania szkoleniowego członków Szkoły;

Zespół szkolenia narciarstwa zjazdowego
– posiadanie stopnia instruktorskiego min IN PZN, IN HALS, IN;

Zespół szkolenia snowboardowego
– posiadanie stopnia instruktorskiego min IS PZN, IS HALS, IS;

Zespół szkolenia instruktorskiego
– stopień instruktorski IW PZN, IWN HALS, IWS;