Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Bardzo wysoka jakość i efektywność!

Dłuższy czas szkoleniowy!

  • Wymiar czasu szkoleniowego przedstawiony w trzech wariantach programowych;
  • Więcej czasu na wodzie! – dłuższy czas szkolenia praktycznego w weekendowych dniach szkoleniowych jest tylko szkolenie praktyczne na wodzie;
  • Prowadzenie wykładów – (w formie stacjonarnej lub online) w dodatkowych innych dniach tygodnia.
Wykłady są prowadzone na żywo. To najskuteczniejsza forma przekazywania wiedzy. Ułatwia ona bardzo przyjmowanie i zrozumienie wiedzy żeglarskiej. Uczestnicy szkolenia w każdej chwili mogą komunikować się z wykładowcą, zadając pytania lub prosząc o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałego pojęcia.

Dłuższy czas szkolenie praktycznego pozwala dużo lepiej nauczyć się poprawnej obsługi i bezpiecznego manewrowania jachtem motorowym.  

 

 

Mniejsza liczba uczestników szkolenia na jachcie – więcej czasu za sterem!

Podczas szkolenia praktycznego na jachcie jest tylko 2-3 uczestników szkolenia. Dzięki temu czas każdego uczestnika kursu spędzonego za sterem jest dużo większy. Ta liczba osób na jachcie stwarza możliwość bardzo dobrego opanowania umiejętności motorowodnych.

 

Dwa typy jachtów motorowych!

Nasz kurs prowadzony jest na dwóch typach jachtach motorowych: jacht motorowy mały (ok 4 m długości), jacht motorowy Bayliner – duży (ok 7 m długości). Poszerza to bardzo umiejętności oraz wiedzę na temat jachtów motorowych.

 

 

Najlepszy port szkoleniowy!

Szkolenie praktyczne prowadzone jest w najlepszym na Jeziorze Zegrzyńskim porcie szkoleniowym w Ośrodku Szkoleniowym Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu na ul. Groszkowskiego 2.
Port posiada różnorodną konfigurację bezpiecznych i szerokich pomostów szkoleniowych, wyposażonych w liczne knagi i polery służące do cumowania jachtów. Umożliwia to  przećwiczenie różnych wariantów manewrów odejścia jachtem od nabrzeża oraz dojścia jachtem do nabrzeża. Bardzo wygodny dojazd do Ośrodka oraz duże parkingi zwiększają komfort przyjazdu i pobytu w Ośrodku.

Bardzo wysokiej jakości program i metodyka prowadzenia szkolenia!

System szkolenia żeglarskiego oraz metodyka prowadzenia szkolenia została opracowana przez jednych z najlepszych i najbardziej doświadczonych szkoleniowców żeglarskich. Umożliwia to bardzo wysoką jakość i efektywność  prowadzenia szkolenia.

 

Wysoko wykwalifikowana kadra!

Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra szkoleniowa!

Instruktorzy Akademii Żeglarskiej SITŻ HALS posiadają wysokie stopnie instruktorskie i patenty żeglarskie oraz motorowodne, a także bardzo duże doświadczenie w organizacji i prowadzenia szkolenia żeglarskiego, zarówno na wodach śródlądowych, jak i na morzu.
Całość szkolenia żeglarskiego nadzoruje i koordynuje autor obecnie wykorzystywanych Systemów żeglarskich, prowadzący setki kursów żeglarskich,  Instruktor Wykładowca PZŻ, Instruktor Wykładowca Żeglarstwa HALS, Kapitan Jachtowy, Kapitanem Motorowodny
Jerzy Durejko.

Własne publikacje dydaktyczne!

Uczestnicy szkolenia korzystają z opracowanych w SITZ HALS publikacji dotyczących żeglarstwa, które powstały na bazie wieloletniego doświadczenia szkoleniowego. Ich autorem lub współautorem jest Jerzy Durejko, współzałożyciel i Prezes SITŻ HALS.

 

Bezpieczeństwo szkolenia!

Znakomita organizacja szkolenia! – bezpieczeństwo szkolenia!

Profesjonalna organizacja oraz prowadzenie szkolenia  zapewnia uczestnikom szkolenia bezpieczeństwo, a także wysoki komfort szkoleniowy.

Wszystkie wymienione powyżej czynniki stanowią o najwyższej jakości organizowania i prowadzenia przez SITZ HALS szkolenia motorowodnego.

Po ukończonym kursie, zdobyta wiedza i praktyka pozwoli na rozpoczęcie wspaniałej przygody motorowodnej!