Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Marek Berkowski

Urodzony w 1944 roku w Warszawie. Działalność szkoleniowa w Polskim Związku Żeglarskim, Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związku Żeglarskim i w klubach żeglarskich (Harcerski Ośrodek Wodny Chorągwi Stołecznej ZHP Warszwa ). Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej od 1974 r. Instruktor żeglarstwa, instruktor wykładowca. Prowadzenie i organizacja szkolenia instruktorów żeglarstwa od 1970 r do chwili obecnej, szkolenie i egzaminy na jachtowego sternika morskiego i kapitanów jachtowych od 1976 r. Działalność organizacyjna we władzach żeglarskich, w klubach, komisji szkolenia WOZŻ i PZŻ. Delegat WOZŻ na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego. Autor i współautor szeregu książek szkoleniowych o tematyce żeglarskiej. Profesor Politechniki Szczecińskiej 2002-2004 – współorganizator utworzenia laboratorium wzrostu kryształów w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej, odznaczony medalem zasłużony dla Politechniki Szczecińskiej. Od 2005 r. profesor nauk technicznych. Autor i współautor około 300 publikacji naukowych. Wybitna osobowość i działacz żeglarski. Niekwestionowany autorytet.

Jerzy Dąbrowski

Swoją drogę żeglarską rozpoczął 1949 roku w Lidze Morskiej w Wyszkowie. W 1951 roku uzyskuje patent żeglarza jachtowego, a w 1952 r. patent sternika jachtowego. W latach 1954 -1965 członek a także Prezes LPŻ (LOK) Wyszków. Od 1955 roku do chwili obecnej członek ŻKT Rejsy będąc wielokrotnie we władzach tego Klubu. Od samego początku bardzo aktywnie uczestniczy w działalności szkoleniowej. W latach 1957 – 1958 i 1968 – 1975 członek Komisji Szkolenia WOZŻ, a od 1969 roku jej Przewodniczący. W latach 1969 – 1976 członek Zarządu WOZŻ, pełniąc przez większość czasu funkcję Vice Prezesa ds. Szkolenia. W 1970 roku uzyskuje stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ i patent Jachtowego Kapitana Żeglugi Bałtyckiej. Od 1969 roku członek Głównej Komisji Szkolenia PZŻ, a w latach 1973-1991 jej Przewodniczący i Vice Prezes ds. Szkolenia PZŻ. Od 1973 do chwili obecnej delegat WOZŻ na Sejmiki PZŻ. Przez szereg kadencji członek Komisji Rewizyjnej WOZŻ i PZŻ, obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZŻ. Jest w latach 1975 – 1992 przedstawicielem PZŻ we władzach ISSA. Przez ok. 40 lat bardzo aktywnie uczestniczy w szkoleniu i egzaminowaniu na stopnie żeglarskie i instruktorskie. Wybitny instruktor i działacz żeglarski. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i żeglarskimi. Kapitan Jachtowy, Instruktor Wykładowca PZŻ, Członek Honorowy PŻŻ.