Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Zarząd

Prezes
Jerzy DUREJKO
Wiceprezes
Sławomir KALINOWSKI
Wiceprezes
Jerzy KULASA
Wiceprezes
Przemysław ZYBKO
Wiceprezes
Katarzyna CIEŚLIŃSKA
Skarbnik
Agata GLAC
Sekretarz
Włodzimierz WYRZYKOWSKI