Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Kierownik Zespołu
Jerzy Durejko IW HALS, IW PZŻ
Ryszard Błacha IW HALS, IW PZŻ Wrocław
Agata Glac IW HALS, IW PZŻ Rzeszów
Sławomir Kalinowski IW HALS, IŻ PZŻ
Jerzy Kulasa IW HALS, IŻ PZŻ Rzeszów
Mirosław Olczak IW HALS, IW PZŻ Zielona Góra
Aleksandra Andrzejewska IŻ HALS, IŻ PZŻ
Mateusz Andrzejewski IŻ HALS, IŻ PZŻ
Bartłomiej Bajewski SIŻ HALS, IŻ PZŻ
Katarzyna Cieślińska IŻ HALS, IŻ PZŻ
Andrzej Śliwiński IŻ HALS, IŻ PZŻ
Zdzisław Czajko SIŻ HALS, IŻ PZŻ