Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
W dniu 30.09.2022 r w Zegrzu odbył się, organizowany przez WOZŻ, egzamin na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ. Przewodniczącym KE był KJ IW PZŻ Piotr Jodkowski.
Egzamin zdało 5 osób.
Gratulacje dla nowych Nauczycieli Żeglowania.