Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

SITŻ HALS – pierwszy weekend kursu na patent Żeglarza Jachtowego (7-8.05.2022)

Kurs zorganizowany wspólnie z AZS WAT, Koło Żeglarskie WAT i WOZŻ. Wszyscy kursanci szybko przyswoili żeglarskie nazewnictwo, nauczyli się pierwszych węzłów, poznali budowę 4 różnych typów jachtów i po raz pierwszy przejęli ster.