Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Drodzy Instruktorzy, Trenerzy, Żeglarze! Wszystkiego Najlepszego w 2024 roku!
Aby ten rok rozpocząć jak najlepiej, udostępniamy film zrobiony przez Instruktorów HALS, demonstrujący wykonanie manewru zwrot przez sztag.
Szczegółowy opis wykonania rożnych wariantów tego manewru znajdziecie w książce autorstwa Jerzego Durejko „ŻEGLARSTWO ŚRÓDLĄDOWE. MANEWROWANIE JACHTEM ŻAGLOWYM” (Rozdział 5.3.1 Manewry podstawowe jachtem płynącym pod żaglami).