Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
W tym tygodniu grono Instruktorów HALS powiększyło się o kolejne osoby. Egzaminy zakończone wynikiem pozytywnym na stopień Instruktora Żeglarstwa HALS zdało 3 żeglarzy, a na stopień Instruktora Motorowodnego HALS – 4 żeglarzy. Wszystkim gratulujemy i życzymy wielu sukcesów i satysfakcji w przekazywaniu żeglarskiej wiedzy.