Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
W dniach 18-28 września 2023 r został przeprowadzony kolejny kurs instruktorski na stopień Instruktora Żeglarstwa HALS. W kursie uczestniczyło 5 osób. Kurs prowadził Jerzy Durejko.
Zajęcia prowadzone były w Warszawie (teoria) i w Zegrzu (praktyka). Szkolenie na kursie zawierało także dodatkowe uczestnictwo w kursie na patent Żeglarza Jachtowego, celem zapoznania się się z praktycznym szkoleniem żeglarskim. Wszyscy uczestnicy kursu ukończyli kurs i zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.