Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
W dniach 08-12.05.2023 prowadzone jest w Zegrzu szkolenie praktyczne kursu na stopień Instruktora Motorowodnego HALS. W szkoleniu bierze udział trzech kandydatów na instruktorów. Szkolenie prowadzi Jerzy Durejko.