Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
W dniu 02.06.2023 zakończyliśmy egzaminami dwa dwutygodniowe kursy na Zalewie Zegrzyńskim – na stopień Instruktora Żeglarstwa HALS oraz na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ. W obu kursach brało udział łącznie 8 Kursantów. Wszyscy z oceną pozytywną zdali egzaminy. Kurs prowadzony był przez KWŻ Jerzego Durejko oraz Instruktora Mateusza Andrzejewskiego.