Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
W Głogowie w dniach 12-20 sierpnia 2023 roku  zostały przeprowadzone kursy instruktorskie na stopnie  Instruktora Żeglarstwa HALS oraz Instruktora Motorowodnego HALS. Szkolenie praktyczne na kursie IŻ HALS było prowadzone na Jez. Sławskim. Szkolenie praktyczne na kursie IMot HALS było prowadzone na Odrze w Głogowie. Szkolenie teoretyczne było prowadzone w Głogowie. Szkolenie na kursach prowadził Jerzy Durejko.  Kurs IŻ HALS ukończyły trzy osoby, kurs IMot HALS ukończyły także trzy osoby.
Zarząd SITZ HALS bardzo dziękuje:
– Paulinie Rokaszewicz za inicjatywę przeprowadzenia kursów, pomoc w ich organizacji oraz udostępnienie jachtu motorowego;
– ZHP Hufiec Głogów za udostepnienie sali szkoleniowej;
– Firmie ELFAZ za udostępnienie sali szkoleniowej i egzaminacyjnej;
– Tomaszowi Kobiałce za udostepnienie jachtu szkoleniowego.