Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
6 września 2022 roku zostało podpisane porozu­mie­nie o współpracy pomiędzy Instytutem Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS.
Porozumienie podpisał Dyrektor Instytutu NoKF prof. dr hab. Wojciech CZARNY oraz Prezes SITZ-HALS Jerzy DUREJKO.
    Strony porozumienia zadeklarowały współpracę dotyczącą umożliwienia prowadzenia zajęć praktycznych i szkoleń z żeglarstwa z wykorzystaniem infrastruktury obu partnerów, udostępniania kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do przeprowadzenia zajęć, podejmowania wspólnej realizacji projektów i prac naukowo-badawczych, systematycznego kontaktu z władzami dziekańskimi Kolegium Nauk Medycznych, mającego formę tematycznych spotkań związanych z tworzeniem i doskonaleniem programów studiów oraz podejmowania innych działań w ramach współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.
    W spotkaniu, podczas którego sygnowano porozumienie o współpracy, wzięli udział także pracownicy INoKF: dr hab. prof. UR Paweł Król (Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju), dr hab. prof. UR Emilian Zadarko (Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Badań Naukowych), dr hab. prof. UR Sławomir Drozd (koordynator letnich i zimowych form aktywności ruchowej) oraz dr Dagmara Sądecka (Instruktor SITZ-HALS) i mgr Jerzy Kulasa (Instruktor Wykładowca SITZ-HALS, wiceprezes SITZ-HALS).