Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
W dniu 10 stycznia 2023 r. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Józefa Piłsudzkiego w  Warszawie dr hab. Prof. AWF Jakub Adamczyk i Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa „HALS” Jerzy Durejko  podpisali porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów oraz pracowników dydaktycznych AWF Warszawa. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli także dr Michał Staniszewski, dr Przemysław Zybko, dr Agnieszka Kurek-Paszczuk, mgr Jakub Infulecki.