Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Dnia 14 czerwca 2022 r. o godz.19.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków SITŻ HALS. Obrady Zgromadzenia odbędą się w Warszawie w Ośrodku MOS-2 ul. Wał Miedzeszyński 397.