Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Dnia 5 grudnia 2021 r. o godz.11.00 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze SITŻ HALS. Obrady Zgromadzenia odbyły się w Warszawie w Ośrodku MOS-2 (WOZŻ) ul. Wał Miedzeszyński 397.
Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrano nowe władze stowarzyszenia.