Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
NOWOŚĆ wydawnicza HALS 2022! ⛵️
Pierwszy taki podręcznik na rynku – obowiązkowa lektura dla każdego żeglarza.
Autorem książki jest Jerzy Durejko – Kapitan jachtowy, Instruktor Wykładowca PZŻ, Instruktor Wykładowca Żeglarstwa HALS, Przewodniczący Komisji Szkolenia PZŻ w latach 2005-2009 oraz w latach 2013-2016. Od 1995 roku Prezes Warszawsko-Mazowieckiego OZŻ. Założyciel, Prezes SITŻ HALS. Autor lub współautor wielu systemów i programów szkolenia żeglarskiego oraz szkolenia instruktorskiego, a także szeregu publikacji dotyczących żeglarstwa. Prowadził szkolenie na ponad dwustu kursach żeglarskich i instruktorskich.
Kontakt w sprawie zamówienia książki:
e-mail: jerzydurejko@wp.pl
tel.: +48 603 942 642
Spis treści
1. Stan techniczny jachtu i jego wyposażenie
2. Podstawowe pojęcia i definicje z teorii żeglowania
2.1. Wiatr rzeczywisty, wiatr własny, wiatr pozorny
2.2. Hals, kąt martwy, sektor martwy
2.3. Kursy jachtu
2.4. Siły działające na jacht
2.5. Stateczność jachtu
2.5.1. Stateczność poprzeczna
2.5.2. Stateczność podłużna
2.6. Działanie steru
3. Właściwości manewrowe jachtu
3.1. Stateczność kursowa jachtu
3.1.1. Zrównoważenie żaglowe
3.1.2. Wpływ silnika na stateczność kursową jachtu
3.1.3. Zwrotność jachtu
3.2. Przechył jachtu
3.3. Skręt jachtu, sterowność jachtu
3.4. Dryf jachtu
3.5. Prędkość jachtu
4. Czynności żeglarskie
4.1. Kierowanie załogą jachtu żaglowego
4.2. Systematyka czynności żeglarskich
4.3. Wykonywanie podstawowych czynności żeglarskich
4.3.1. Podstawowe węzły żeglarskie, zasady stosowania
4.3.2. Cumowanie jachtu
4.3.3. Obsługa cum, szpringów i odbijaczy
4.3.4. Poruszanie się po jachcie
4.3.5. Obsługa urządzenia sterowego
4.3.6. Obsługa żagli
4.3.7. Obsługa silnika zaburtowego
4.3.8. Obsługa urządzenia mieczowego
4.3.9. Obsługa bosaka, pychu, pagajów
4.3.10. Obsługa kotwicy
4.3.11. Przechwycenie boi, założenie cumy na boję
4.3.12. Odsuwanie dziobu lub rufy jachtu od nabrzeża
4.3.13. Przesuwanie jachtu wzdłuż nabrzeża – ferholung
4.3.14. Obracanie jachtu przy nabrzeżu – overholung
4.3.15. Położenie i postawianie masztu
4.3.16. Klar jachtu, przygotowanie jachtu do żeglugi
5. Manewry jachtem żaglowym
5.1. Podstawowe zasady bezpiecznego żeglowania
5.2. Systematyka manewrów
5.3. Manewry podstawowe
5.3.1. Manewry podstawowe jachtem pod żaglami
5.3.1.1. Płynięcie stałym kursem (trzymanie kursu)
5.3.1.2. Regulacja prędkości jachtu
5.3.1.3. Zmiana kursu – odpadnie, ostrzenie
5.3.1.4. Zwrot przez sztag
5.3.1.5. Zwrot przez rufę
5.3.1.6. Wybór drogi jachtu – halsowanie
5.3.2. Manewry podstawowe jachtem na silniku
5.3.2.1. Płynięcie stałym kursem – ruch do przodu, ruch wsteczny
5.3.2.2. Regulacja prędkości jachtu
5.3.2.3. Zmiana kursu
5.4. Manewry awaryjne
5.4.1. Manewry awaryjne – jacht pod żaglami
5.4.1.1. Stanięcie w dryf
5.4.1.2. „Alarm – człowiek za burtą”
5.4.2. Manewry awaryjne – jacht na silniku
5.4.2.1. „Alarm – człowiek za burtą”
5.4.2.2. Holowanie jachtu
5.5. Manewry postojowe jachtem na silniku oraz jachtem pod żaglami
5.5.1. Odejście od nabrzeża
5.5.2. Dojście do nabrzeża
5.5.3. Dojście do boi
5.5.4. Odejście od boi
5.5.5. Stanięcie na kotwicy
5.5.6. Zejście z kotwicy
5.6. Manewry pomocnicze
5.6.1. Zmiana napędu jachtu z silnika na żagle
5.6.2. Zmiana napędu jachtu z żagli na silnik
5.6.3. Refowanie lub rozrefowanie żagli podczas żeglowania