Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Niecały miesiąc temu minęła kolejna rocznica powstania SITŻ HALS.
Pozwolę sobie przedstawić krótką informację o powstaniu Stowarzyszenia.

Zamysł utworzenia Stowarzyszenie Instruktorów Żeglarstwa pojawiał się już w latach 90-tych ubiegłego wieku. Byłem już wtedy członkiem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa SITN. Obserwowałem rozwój tego Stowarzyszenia i rosło we mnie przekonanie, aby powstało tego typu żeglarskie stowarzyszenie. Niestety, trudno mi było wtedy przekonać do tego większą grupę kolegów instruktorów żeglarstwa. Udało się to zrobić pod koniec pierwszego dziesięciolecia tego wieku. Od wiosny 2009 roku rozpoczęte zostały prace przygotowawcze do utworzenia Stowarzyszenia. Powstał zespół organizacyjny, którego pracami miałem zaszczyt kierować. W skład zespołu wchodzili instruktorzy żeglarstwa o dużym doświadczaniu szkoleniowym oraz jednocześnie bardzo aktywni w szkoleniu żeglarskim i instruktorskim. Należeli do niego: Ryszard Błacha, Zbigniew Chodnikiewicz, Agata Glac, Sławomir Kalinowski, Sławomir Neuhorn, Mariusz Zawiszewski, oraz Jerzy Durejko. W ciągu kilku miesięcy powstał projekt statutu Stowarzyszenia, został opracowany przez Mariusza Zawiszewskiego projekt graficzny logo i znaczka Stowarzyszenia, powstały projekty dokumentów Stowarzyszenia oraz pierwsze projekty systemów szkoleniowych. To wtedy uzgodniona została propozycja aby Stowarzyszenie nazywało się Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS. Stąd nieprzypadkowa koncepcja, aby jacht uwidoczniony na znaczku posiadał prawy HALS.

W dniu 17 października 2009 roku w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 397, w siedzibie MOS-2, odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia.
W zebraniu uczestniczyli jako Członkowie Założyciele Stowarzyszenia:
Roman Bartkowiak, Zbigniew Chodnikiewicz, Jacek Czajewski, Jerzy Durejko, Agata Glac, Klemens Grzegorski, Beata Jaskot, Sławomir Kalinowski, Andrzej Mizgier, Maciej Mizgier, Bartłomiej Mróz, Sławomir Neuhorn, Maciej Olszewski, Tomasz Patyra, Jacek Słomski, Michał Staniszewski, Michał Szatanek, Aleksander Turowicz, Mariusz Zawiszewski.

Zebranie podjęło szereg uchwał takich jak: przyjęcie Statutu Stowarzyszenia, przyjęcie Regulaminów Stowarzyszenia, przyjęcie logo i  znaczka Stowarzyszenia, ustalenie wysokości opłat składek członkowskich.
Zebranie dokonało wyboru władz Stowarzyszenia. Zbigniew Chodnikiewicz został wybrany Prezesem Honorowym Stowarzyszenia.

Zarząd stowarzyszenia został wybrany w składzie:
– Jerzy Durejko Prezes
– Ryszard Błacha Wiceprezes
– Sławomir Kalinowski Wiceprezes
– Michał Szatanek Wiceprezes
– Mariusz Zawiszewski Wiceprezes
– Tomasz Patyra Skarbnik
– Jacek Słomski Sekretarz.

Zebranie wybrało Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia w składzie:
– Sławomir Neuhorn Przewodniczący
– Maciej Olszewski
– Zbigniew Sokół.

W dniu 02 lutego 2010 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowił wpisać do Krajowego rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS. Od tego momentu zaczął się pierwszy, bardzo intensywny, etap rozwoju
Stowarzyszenia. Etap ten zostanie opisany w kolejnym rysie historycznym Stowarzyszenia.

Jerzy Durejko