Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
W dniu 8 grudnia 2023 roku odbyło się w Warszawie spotkanie Członków i Instruktorów SITZ HALS. W spotkaniu uczestniczył Członek Honorowy SITZ HALS Marek Berkowski. Podczas spotkania zaprezentowane zostały osiągnięcia szkoleniowe i organizacyjne SITZ HALS w bieżącym roku, a także plany i zamierzenia na kolejny rok. Spotkanie było zarazem okazją do podzielenia się, w rozmowach towarzyskich, swoimi wrażeniami z tegorocznego sezonu szkoleniowego.
Podziękowania kieruję do naszego partnera BLU Lifestyle, który był głównym sponsorem naszej kolacji.
Prezes SITZ HALS Jerzy Durejko