Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Szkolenie prowadzone jest według programu oraz norm opisanych w Systemie Szkolenia Instruktorów HALS

 

Szkolenie na stopień Instruktora Narciarstwa HALS prowadzone jest w dwóch wariantach programowych:

 • Szkolenie dla osób nieposiadających stopnia dowolnej dyscypliny sportowej;
 • Szkolenie dla osób posiadających stopień instruktora dowolnej dyscypliny sportowej.

Szkolenie dla osób nieposiadających stopnia dowolnej dyscypliny sportowej

 

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Obejmuje cały zakres programowy opisany w Systemie szkolenia instruktorów HALS.

 • Czas szkolenia

Czas szkolenia praktycznego wynosi 6 dni szkoleniowych, w każdym dniu 5 godzin dydaktycznych. Razem 30 godzin szkolenia praktycznego.

Czas szkolenia teoretycznego:
– 10 godzin dydaktycznych wykładów, tematyka specjalistyczna, w ramach dni szkolenia praktycznego;
– 30 godzin dydaktycznych wykładów, tematyka ogólna.

 • Forma prowadzenie szkolenia

– szkolenie praktyczne – stacjonarne (codzienne);
– szkolenie teoretyczne, tematyka ogólna – wykłady w innym ustalonym terminie.

 • Egzamin

Egzamin teoretyczny i praktyczny po zakończeniu poszczególnych etapów szkolenia.

Szkolenie dla osób posiadających stopień instruktora dowolnej dyscypliny sportowej

 

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Szkolenie teoretyczne obejmuje tylko częściowy zakres programowy, opisany w Systemie Szkolenia Instruktorów HALS, dotyczący wiedzy specjalistycznej z narciarstwa oraz metodyki nauczania jazdy na nartach. Szkolenie praktyczne obejmuje całość tematyki szkolenia praktycznego.

 • Czas szkolenia

Czas szkolenia praktycznego wynosi 6 dni szkoleniowych, w każdym dniu 5 godzin dydaktycznych. Razem 30 godzin szkolenia praktycznego.

Czas szkolenia teoretycznego wynosi 10 godzin dydaktycznych wykładów, tematyka specjalistyczna, w ramach dni szkolenia praktycznego.

 • Forma prowadzenie szkolenia

Szkolenie stacjonarne codzienne.

 • Egzamin

Egzamin teoretyczny i praktyczny po zakończeniu szkolenia.

Co nas wyróżnia w stosunku do innych szkoleń instruktorskich?

Bardzo wysokiej jakości program i metodyka prowadzenia szkolenia!

System Szkolenia Instruktorów HALS oraz metodyka prowadzenia szkolenia została opracowana przez jednych z najlepszych i najbardziej doświadczonych szkoleniowców zajmujących się szkoleniem narciarskim. Umożliwia to bardzo wysoką jakość i efektywność prowadzenia szkolenia.

Mniejsza liczba uczestników szkolenia na stoku!

Szkolenie praktyczne na stoku narciarskim prowadzone jest jednocześnie dla maksimum 6 uczestników szkolenia. Dzięki temu każdy uczestnik szkolenia ma więcej czasu na przećwiczenie zadań metodycznych i dobrego opanowania umiejętności instruktorskich.

 

Bardzo dobry Ośrodek szkoleniowy!

Szkolenie praktyczne prowadzone jest w Krynicy Zdroju w Stacji narciarskiej Słotwiny.
Infrastruktura narciarska stacji znakomicie spełnia wymogi narciarskiego ośrodka szkoleniowego.

Wysoko wykwalifikowana kadra!

 

 

Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra szkoleniowa!

Całość praktycznego szkolenia instruktorskiego nadzoruje Instruktor Wykładowca Narciarstwa HALS, Instruktor Narciarstwa PZN Jerzy Durejko. Zajęcia szkoleniowe wraz z Jerzym Durejko, prowadzą instruktorzy narciarstwa Szkoły narciarskiej HALS.

 

Własne publikacje dydaktyczne!

Uczestnicy szkolenia korzystają z opracowanych w SITZ HALS publikacji dydaktycznych dotyczących narciarstwa, które powstały na bazie wieloletniego doświadczenia szkoleniowego. Ich autorem lub współautorem jest Jerzy Durejko, współzałożyciel i Prezes SITŻ HALS. Kluczowym jest Poradnik Instruktora Narciarstwa HALS.

 

Wszystkie wymienione powyżej czynniki stanowią o najwyższej jakości organizowania i prowadzenia przez SITZ HALS szkolenia instruktorskiego.

TERMINY KURSÓW 

Kurs organizowany jest przez SITZ HALS.
Terminy kursów:
 • 12.02 – 17.02.2024, egzamin 17.02.2024;
 • 19.02 – 24.02.2024, egzamin 24.02.2024;
 • 26.02 – 02.03.2024, egzamin 02.03.2024;
Miejsce kursu – Krynica, Ośrodek narciarski Słotwiny.

Ogólny program szkolenia


1. Podstawowe zasady techniki jazdy na nartach.
2. Podstawowe czynności i ewolucje narciarskie techniki jazdy płużnej, ślizgowej i ciętej.
3. Podstawy metodyczne nauki jazdy na nartach: nauka podstawowych ewolucji narciarskich.
4. Podstawowa wiedza teoretyczna: organizacja szkolenia narciarskiego, metodyka nauczania narciarstwa, ubiór i sprzęt narciarski, warsztat metodyczny.
5. Zasady bezpieczeństwa w szkoleniu narciarskim.

 

Opłaty za szkolenie:

– szkolenie praktyczne i teoretyczne: 1.650 zł  (zaliczka 200 zł, pozostała opłata do dnia rozpoczęcia kursu);
– egzamin – 250 zł.
Dla członków SITŻ HALS opłata za egzamin 150 zł.
Opłata nie obejmuje: opłat za wyciągi narciarskie, opłat za dojazd i pobyt w Krynicy.
Dojazd i pobyt w Krynicy należy zorganizować sobie indywidualnie.

 

Informacja i zapisy na kursy:
  jerzydurejko@wp.pl
  tel. 603 942 642