Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS
Kolejny morski rejs za nami! Podczas jego trwania Instruktorzy SITŻ HALS przeprowadzili szkolenie i egzamin na Certyfikaty Załoganta Morskiego HALS.
Załoganci byli podzieleni na dwa jachty żaglowe, na których m.in. pełnili wachty nawigacyjne, kotwiczne i kambuzowe, nauczyli się pracy na cumach, mooringach i odbijaczach, sterowali jachtem, wypełniali dziennik pokładowy, nauczyli się podstawowych węzłów żeglarskich i zapoznali się z żeglarską etykietą.
Na zakończenie tygodniowego rejsu, połączonego z intensywnym kursem, 10 osób zdało pozytywnie egzamin ze wstępnych umiejętności żeglarskich na wodach morskich.
Gratulujemy!